O nas

Firma multiagencyjna i-Direct Ubezpieczenia Sp. z o.o. powstała w 2014r. jako wydzielenie linii biznesu pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego realizowanego uprzednio od 2001 roku w ramach firmy SMA.

W ciągu pięciu lat agencja i-Direct Ubezpieczenia uzyskała pozycję pierwszego zewnętrznego wyłącznego partnera struktur sprzedaży WARTY. Kolejnym krokiem w rozwoju organizacyjnym było powołanie spółki brokerskiej, której zadaniem jest obsługa dużych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia kompleksowych programów ubezpieczeniowych. Jednocześnie dokonano zmiany statusu agencji z agenta wyłącznego na multiagencję oferującą ubezpieczenia wielu wiarygodnych firm ubezpieczeniowych.

i-Direct Ubezpieczenia działa w oparciu o zezwolenie nr 11222404/A wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wymogami prawa posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, stanowiące zabezpieczenie interesów naszych Klientów.


Kluczowe wskaźniki naszej dotychczasowej działalności:

Wartość ubezpieczonego majątku
1.600 mln
Składka przypisana
56 mln
Liczba obsłużonych polis
65 tys.
Ilość Klientów indywidualnych
10 tys.
Ilość Klientów Korporacyjnych
2,5 tys.
Największa ubezpieczona pojedyncza flota specjalistycznych pojazdów
850 szt.


Do zadań wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników i-Direct Ubezpieczenia należy w szczególności:

zapewnienie stałej informacji o nowych produktach ubezpieczeniowych i wprowadzanych modyfikacjach do już funkcjonujących ubezpieczeń poprzez bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeniowego,

audyt posiadanych przez Klienta ubezpieczeń w kontekście jego potrzeb oraz zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością,

negocjowanie programów ubezpieczeniowych (np. flot komunikacyjnych lub ubezpieczeń życiowych), przekładanie ofert wraz z analizą i wnioskami,

wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych w tym wniosków i polis, wykonywanie dokumentacji ubezpieczeniowej, weryfikacja umów generalnych i zapisów klauzul ubezpieczeniowych,

prowadzenie pełnej ewidencji ubezpieczeniowej oraz tworzenie harmonogramu czynności ubezpieczeniowych tj. kontrola terminowości płatności składek, rat, zwrotów i innych rozliczeń, nadzór nad terminowością i poprawnością wystawianych dokumentów, doubezpieczenia, zmiany sum, limitów, cesje z praw z polisy,

wykonywanie technicznych czynności związanych z ubezpieczeniami tj. dokonywanie wyceny przedmiotów ubezpieczenia, prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej,

rejestrowanie zgłoszeń szkód, monitorowanie przebiegu procesu likwidacji szkód, kontrola wypłat odszkodowań, występowania z odwołaniami w ramach procesu likwidacji szkód,

pozycjonowanie oferty ubezpieczeniowej poszczególnych firm ubezpieczeniowych w kontekście potrzeb Klienta.


Centrum obsługi klienta

Wypełnij formularz

Lub zadzwoń:

(22) 290 62 06

x
KONTAKT

Centrum obsługi klienta

Telefon: (22) 290 62 06
Zamów kontakt z konsultantem: