Ubezpieczenia dla firm i działalności gospodarczych

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. W  naszej multiagencji możemy ubezpieczymy również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?
Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada firma od ryzyk takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm, stłuczenia czy szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

gwarancje ubezpieczeniowe: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek – stanowiące zabezpieczenie finansowe dla kontrahentów Państwa firmy począwszy od momentu przetargu i negocjacji kontraktu, jego wykonania jak i po jego skończeniu w okresie gwarancji,

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie „wszystkich ryzyk” wraz z odpowiednimi klauzulami,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu wykonywania określonego zawodu,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz zarządzających spółkami prawa handlowego,

ubezpieczenie utraty zysku, których celem jest zabezpieczenie wyniku finansowego przedsiębiorstw w wyniku przerwy w działalności na skutek szkody,

ubezpieczenia NNW pracowników, ubezpieczenia turystyczne, zdrowotne  i życiowe w formie polis indywidualnych i grupowych

ubezpieczenia budowlano-montażowe – specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe stanowiące kompleksowe ubezpieczenie dla firm budowlanych w zakresie realizowanych kontraktów – ochroną ubezpieczeniową objęte jest miejsce budowy, jego otoczenie, używane maszyny i narzędzia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód na osobach trzecich.

ubezpieczenie assistance

Dodatkowym elementem przy okazji ubezpieczenia podmiotów gospodarczych jest opracowywanie programów ubezpieczeniowych dla kadry zarządczej, pracowników członków związków zawodowych z zakresu produktów majątku indywidualnego tj. ubezpieczenia mieszkań, domów, samochodów, nnw  itp.


Dodatkowe korzyści dla pracowników, partnerów i odbiorców Klienta

  • Opracowywanie dla Odbiorców i Konsumentów Klienta produktów ubezpieczeniowych możliwych do dystrybucji w kanałach sprzedaży Klienta – dodatkowe przychody finansowe z dystrybucji ubezpieczeń.

  • Wprowadzanie programów ubezpieczeniowych dla dostawców i partnerów Klienta przy wykorzystaniu efektu skali oraz elementu polityki zarządzania ryzykiem Klienta.

  • Tworzenie pracowniczych programów ubezpieczeniowych w formie dedykowanej oferty, specjalnej zniżki lub ceny, prowadzeniu specjalnego serwisu obsługowego np. w intranecie Klienta.

Centrum obsługi klienta

Wypełnij formularz

Lub zadzwoń:

(22) 290 62 06

x
KONTAKT

Centrum obsługi klienta

Telefon: (22) 290 62 06
Zamów kontakt z konsultantem: